XIII Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą
"Święci i Bohaterowie" 3-4 czerwca 2017 r.

Strona główna Aktualności Wizja lokalna w Lądzie
     Wizja lokalna w Lądzie
Przedfestiwalowe, ostatnie już ustalenia organizatorów IX edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie zapadły 15 maja, podczas tzw. wizji lokalnej.

Do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Lądzie przyjechali wszyscy ci, którzy czują odpowiedzialność za powodzenie tej sztandarowej imprezy promocyjnej. Spotkanie nie mogłoby się odbyć bez obecności starosty i pracowników Starostwa Słupeckiego, od lat czuwających nad przebiegiem festiwalu, bez entuzjastów z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, na czele z dyr. Michałem Brzostowiczem, bez pani wójt gminy Lądek i jej „pracowniczego zaplecza”, bez lądzkich salezjanów pod egidą ks. rektora Ryszarda Sadowskiego, bez opiekunów wojów i grup rekonstrukcyjnych oraz przedstawicieli ośrodków i stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju kultury lokalnej. Wszyscy wyżej wymienieni stawili się o umówionej porze, by po zweryfikowaniu danych na temat stanu przygotowań, udać się na teren grodu i podgrodzia, a także do klasztoru.
Wydaje się, że w zgranej grupie współorganizatorów porozumienie dokonuje się w pół słowa. Takie też przeświadczenie wyniesiono i z tego spotkania. Pozostaje zatem niecierpliwe odliczanie do 8 (sobota) i 9 (niedziela) czerwca, kiedy na gościnnej ziemi lądzkiej spodziewać się należy przybyszów nie tylko z naszego powiatu, z powiatów ościennych, z Wielkopolski, ale także z rubieży naszego kraju. Dla tych, którzy odwiedzili już wcześniej Ląd podczas festiwalu i mają świadomość rokrocznie innego patronalnego hasła, ważna może okazać się informacja, iż tegoroczny festiwal będzie opowiadał o „Wioskach i parafiach”.
1

2

3

4

5

6
     czytan : 2664